Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırşehir Sağlık Müdürlüğü
   
mhrs 112 Eğitimi

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
  • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
  • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
  • Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarım uygulamak.
  • İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
  • Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.
  • Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve, konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
  • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarım raporlamak.
  • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Dr. Bekir Demirbaş
Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü
Diyabet
Aile Hekimim Kim?
bilgi güvenliği
İçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçları
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý