Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırşehir Sağlık Müdürlüğü
   
mhrs 112 Eğitimi

AĞIR ve TEHLİKELİ İŞLER İLE İLGİLİ RAPORLAR HAKKINDA)
16.01.2013

Sahada ağır ve tehlikeli işler ile ilgili sağlık raporlarının aile hekimlerinin verip veremeyeceği hakkında tereddütler tarafımıza bildirilmektedir. Aşağıdaki linki verilmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin 5. maddesinde "Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir." denilmektedir. Ayrıca Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 1. maddesinde "16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "işyeri ortak sağlık birimi" İbaresi "işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi" olarak değiştirilmiş, "sağlık ocağı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi," ibaresi eklenmiştir." denilmektedir.

Bu doğrultuda konu ile ilgili sağlık raporu aile hekimleri tarafından verilebilmektedir.

2004.06.16-25494 Çal.Sos.Gün.B.dan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ni indirmek için tıklayınız.
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nin Ekleri'ni indirmek için tıklayınız.

Dr. Bekir Demirbaş
Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü
Diyabet
Aile Hekimim Kim?
bilgi güvenliği
İçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçları
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý